Сертифікація походження

Перевірка виданих сертифікатів походження Заявка на видачу сертифікату Тарифи на послуги, пов'язані з видачею сертифікатів про походження товару

Сертифікат (про) походження товару – це документ установленої форми, який однозначно свідчить про країну походження товару, виданий органом держави-експортера, уповноваженим відповідно до національного законодавства.

Система Торгово-промислових палат України надає широкий спектр послуг щодо надання консультаційої та експертної допомоги та видачі відповідних сертифікатів походження товарів:

1.

Усні консультації щодо практичного застосування положень та умов угод про вільну торгівлю.

Надання усних відповідей на конкретні запити клієнтів щодо розуміння та застосування положень та умов угод про вільну торгівлю між Україною та ЄС, Чорногорією, ЄАВТ тощо.

2.

Письмові консультації щодо практичного застосування положень та умов угоди про вільну торгівлю.

Надання письмових відповідей на конкретні запити клієнтів щодо розуміння та застосування положень та умов угод про вільну торгівлю між Україною та ЄС, Чорногорією, ЄАВТ тощо.

3.

Підтвердження отримання товаром статусу походження.

Надання сертифіката та/або висновку про походження товару.

4.

Визначення коду згідно з УКТ ЗЕД та класифікаторами інших країн.

Класифікація товарів відповідно до вимог Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (та класифікаторів інших країн), оформлення висновку.

5.

Висновок щодо переробки сировини в готову продукцію.

Оформлення рішення експерта щодо підтвердження відповідності технологічної схеми переробки та ступеня використання сировини в операції за договором (контрактом) вимогам нормативних та/або технічних документів, а також рівня вартості давальницької сировини в загальній вартості готової продукції.

6.

Визначення підприємств, розташованих на території України, що виробляють товари, виконують роботи та надають послуги.

Проведення робіт з встановлення факту виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг підприємством, розташованим на території України, для цілей виконання Закону України 10 квітня 2014 року № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель».

7.

Підтвердження факту видачі сертифікатів походження товару в інших країнах.

Видача «замінного сертифіката» на підставі сертифіката засвідченого в іншій країні.

8.

Оформлення сертифікатів вільного продажу.

Проведення робіт з оформлення та видачі сертифіката, який підтверджує, що продукт вільно без обмежень продається на території країни-експортера. Сертифікат надається за місцем вимоги (на території України та за її межами).  

9.

Засвідчення рахунку-фактури (інвойсу).

Засвідчення рахунку/інвойсу підприємства легалізованою печаткою департаменту.